BOARD OF DIRECTORS

Saoleititi Maeva Betham-Vaai

Taitaifono (Chairman)

Board Member

Peseta Peter Tone

Faatonu (Director)

Board Member

Tugaga Tevesi

Faatonu (Director)

Board Member

Leota Matamua Niko Ngau Chun

Faatonu (Director)

Board Member

Emele Meleisea Ainuu

Faatonu (Director)

Board Member

PAST BOARD OF DIRECTORS FOR DBS

 • Lavea Tupaimatuna Iulai Lavea (Taitai Fono)
 • Tugaga Tevesi (Faatonu)
 • Aiolupotea Sauimalae M. Chu Ling (Faatonu)
 • Peseta Peter Tone (Faatonu)
 • Seuamuli Sarona Ponifasio (Faatonu)
 • Vui Sebastian Mariner (Faatonu)
 • Leota Matamua N. Ngau Chun (Faatonu)
 • Lavea Tupa’imatuna Iulai Lavea (Taitaifono)
 • Peseta  Margaret Malua (Faatonu)
 • Sauimalae Malolo Chu Ling (Faatonu)
 • Peseta Peter Tone (Faatonu)
 • Tugaga Tevesi (Faatonu)
 • Loau Solamalelao Keneti Sio (Faatonu)
 • Lavea Tupa’imatuna Iulai Lavea (Taitaifono)
 • Peseta Margaret Malua (Faatonu)
 • Anauli Pofitu Fesili (Faatonu)
 • Sofaea Alo (Faatonu)
 • Tugaga Tevesi (Faatonu)
 • Sauimalae Malolo Chu Ling (Faatonu)
 • Leota Suatele Manusegi (Faatonu)
 • Tupa’imatuna Iulai Lavea (Taitiafono)
 • Seehoy Chan Mow (Faatonu)
 • Ronald Suren (Faatonu)
 • Asuao Peato Mikaele (Faatonu)
 • Auelua Samuelu Enari (Faatonu)
 • Fuimaono Falefa Lima (Faatonu)
 • Asuao Kirifi Pouono (Faatonu)
 • Leota Su’atele Manusegi (Faatonu)
 • Tugaga Tevesi (Faatonu)
 • Matafeo Pio Molio’o (Faatonu)

Visit our Social Media Links for more Updates